• Novinky

      • Otvorenie školského roka 2022/2023 - denné štúdium

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       Nový školský rok 2022/23 otvoríme dňa v pondelok 5. septembra 2022 nasledovne:

       8.00 – príchod žiakov 1. ročníka, žiaci sa zhromažďujú pri triednych učiteľoch na recepcii školy, nasledujú triednické hodiny, 

       9.00 – príchod žiakov 2. až 4. ročníka,

       9.30 -  slávnostné otvorenie školského roka v Aule školy

        

       Všetci žiaci musia mať pri príchode do školy vyplnené potvrdenie o bezpríznakovosti, buď elektronicky cez Edupage, alebo v papierovej podobe - vyhlasenie-o-bezpriznakovosti (na stiahnutie).

        

       V utorok 6. septembra majú všetci žiaci školy triednické hodiny, v rámci ktorých prevezmú učebnice a oboznámia sa so Školským poriadkom, BOZP, Smernicou proti šikanovaniu.

        

       Tešíme sa na Vás.

        

       PaedDr. Peter Ivan

       riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
    • skola@kadavinci.sk
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje