• OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

     •  denné štúdium

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      nový školský rok 2023/24 otvoríme v pondelok 4. septembra 2023 nasledovne:

      8.00 – príchod žiakov 1. ročníka, žiaci sa zhromažďujú pri triednom učiteľovi na recepcii školy, nasleduje triednická hodina, 

      8.30 – príchod žiakov 2. až 4. ročníka,

      9.00 -  slávnostné otvorenie školského roka v Aule školy

       

      V utorok 5. septembra majú všetci žiaci školy triednické hodiny, v rámci ktorých prevezmú učebnice a oboznámia sa so Školským poriadkom, BOZP, Smernicou proti šikanovaniu.

       

      Tešíme sa na Vás.

       

      PaedDr. Peter Ivan

      riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15 Košice Slovakia
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Novinky

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje