• 6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA


    Študijný odbor pripravuje absolventa pre prácu v oblasti automatizácie a informatizácie podnikových služieb a procesov, pri prevádzke podnikových informačných systémov a aplikácií v rôznych odvetviach podnikateľskej sféry, ako aj v štátnej a verejnej správe.

    Odborné vzdelávanie a praktická príprava sú zamerané na:

    • ekonomiku jednotlivých podnikových procesov, účtovníctvo a finančné služby, manažment ľudských zdrojov, odbyt a vzťahy so zákazníkmi,
    • využitie aplikačných softvérov na správu a riadenie automatizovaných podnikových činností,
    • softvérové spracovanie účtovníctva podniku podľa rôznych účtovných štandardov,
    • marketingové nástroje v podnikaní a digitálny marketing,
    • prípravu na samostatné podnikanie.

    7237 M INFORMAČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY


    Absolventov tohto študijného odboru pripravíme na vykonávanie činností informačného charakteru a poskytovanie služieb v rôznych typoch informačných pracovísk, systémov a sietí v rôznych typoch podnikov, ako aj v štátnej a verejnej správe.

    Odborné vzdelávanie a praktická príprava sú zamerané na:

    • programovanie v Pythone,
    • programovanie mobilných aplikácií,
    • tvorbu a správu webových stránok,
    • tvorbu elektronických databáz,
    • spracovanie informácií do rôznych podôb,
    • obsluhu knižničných a informačných systémov,
    • základy elektronického marketingu,
    • prácu v tíme.
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje