• Podmienky prijímacieho konania:

    • bez prijímacích skúšok, predloženie maturitného vysvedčenia, (záujemci o ŠO 6332 Q získané vzdelanie  odboru skupiny 63 a 64 ekonomika, organizácia, obchod a služby),
    • podanie prihlášky na štúdium do 31.5.2023, v osobitných prípadoch do 31.8.2023,
    • zápis uchádzačov na štúdium 30.06.2023, resp. posledný augustový týždeň.

     

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje