•  


    PREPÁJAME ODBORNÉ VZDELÁVANIE S TRHOM PRÁCE    O NÁS

    Súkromná SOŠ ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA vznikla v roku 2002 ako škola rodinného typu s dôrazom na individuálny a partnerský prístup k výchove a vzdelávaniu každého žiaka.

    Študijné odbory našej školy v sebe spájajú všeobecné vzdelávanie a odbornú prípravu tak, aby bol absolvent pripravený na nadväzujúce vysokoškolské štúdium, ale aj na výkon pracovných činností.

    V spolupráci s vysokými školami a partnermi-zamestnávateľmi sa orientujeme na všeobecné vzdelávanie, rozšírenú výučbu anglického jazyka a informačných technológií.

    Potenciál rastu školy vidíme v ďalšej modernizácii materiálneho zázemia, v skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a v aktívnom rozvoji medzinárodnej spolupráce.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje