• 6332 Q DAŇOVÉ SLUŽBY


    2-ročné špecializačné štúdium pre absolventov SOŠ s maturitou.


    6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA


    Študijný odbor pripravuje absolventa pre prácu v oblasti automatizácie a informatizácie podnikových služieb a procesov, pri prevádzke podnikových informačných systémov a aplikácií v rôznych odvetviach podnikateľskej sféry, ako aj v štátnej a verejnej správe.

    Odborné vzdelávanie a praktická príprava sú zamerané na:

    • ekonomiku jednotlivých podnikových procesov, účtovníctvo a finančné služby, manažment ľudských zdrojov, odbyt a vzťahy so zákazníkmi,

    • využitie aplikačných softvérov na správu a riadenie automatizovaných podnikových činností,

    • softvérové spracovanie účtovníctva podniku podľa rôznych účtovných štandardov,

    • marketingové nástroje v podnikaní a digitálny marketing,

    • prípravu na samostatné podnikanie.

     

    Škola uzavrie s každým prijatým uchádzačom o štúdium zmluvu o poskytovaní vzdelávania.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje