• Psychologické a výchovné poradenstvo

    •  

     "Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám"

     Škola v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a  prevencie so sídlom na Karpatskej 8 v Košiciach zabezpečuje služby psychologického a výchovného poradenstva:

     • formou konzultácií pre žiakov, rodičov aj učiteľov v priestoroch školy,
     • uskutočňovaním preventívno–osvetových aktivít a interaktívnych programov podľa dohodnutého harmonogramu zameraných na predchádzanie a elimináciu rizikového správania žiakov a na ochranu pred nezákonným užívaním psychotropných látok,
     • poskytovaním poradenstva rodičom a učiteľom najmä pri riešení výchovných problémov žiakov,
     • poskytovaním poradenstva pri individuálnej integrácií žiakov s poruchami správania a učenia,
     • monitorovaním zmien v správaní žiakov.

                       

                         Ing. Adriana POPOVIČOVÁ

                         výchovný poradca, koordinátor drogovej prevencie, kariérový poradca 

                                     konzultačné hodiny: v stredu 10.30 - 12.30, alebo podľa dohody

                         kontakt: adriana.popovicova@kadavinci.sk  

      

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje