• Pomôžme našim...

     • Vojna dokáže v okamihu zmeniť život človeka. Bežné každodenné starosti sa zrazu zmenia na boj o život.

      Naša škola vyjadruje podporu a účasť svojim študentom pochádzajúcim z Ukrajiny. Našťastie sú na Slovensku živí a zdraví, no v obavách o svoje rodiny a hlavne odrezaní od finančných prostriedkov svojich rodičov...

      Preto sa naša škola rozhodla adresne pomôcť práve im, našim deviatim ukrajinským študentom.

      Sú neodmysliteľnou súčasťou našich tried. Okrem materiálnej zbierky potravín, ktorú spustil školský parlament, sme zriadili transparentný účet , na ktorý je možné prispieť, aby sme im aspoň trochu uľahčili život. Majme všetci na pamäti, že sa jedná o pomoc dlhodobú...

      Nik nevie, ako dlho bude situácia trvať. Menšia ale pravidelná čiastka našim žiakom určite pomôže prekonať toto náročné obdobie, pomôže im preklenúť obdobie bez finančnej podpory ich rodičov.

      Pomáhame adresne, vieme presne komu a na čo vyzbierané financie pôjdu. O použití prostriedkov Vás budeme pravidelne informovať.

      Názov účtu: Košická akadémia

      Číslo transparentného účtu:

      SK63 0200 0000 0045 7129 6958

      Ich svetielko radosti v očiach a veľká vďaka budú tou najväčšou odmenou...

      Ďakujeme.

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15 Košice Slovakia
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Novinky

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje