• Novinky

      • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKOLY

      • Na základe aktuálnej pandemickej situácie MŠVVaŠ SR rozhodlo, že sa žiaci do škôl vrátia v termíne 10. januára 2022. Školy budú vyučovať prezenčne. 

       Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Nájdete ho na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

       Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

       Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

       Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Celú vyhlášku si môžete pozrieť na:  https://www.minv.sk/.../vestnik_vlady_sr.../vyhlaska_262.pdf .

       Vážení rodičia, milí žiaci, prajeme vám príjemné prežitie zvyšku prázdnin a všetko dobré v Novom roku !

        

       PaedDr. Peter Ivan

       riaditeľ

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
    • skola@kadavinci.sk
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15, 040 01 Košice
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje