• Novinky

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - online už v stredu 8. decembra

      • Pozývame Vás na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ KOŠICKEJ AKADÉMIE

       v stredu 8.12.2021 od 15:00 do 18:00 hod!

        

       Dozviete sa všetko čo vás zaujíma o štúdiu, prijímačkách a škole!

       Pripojiť sa budete môcť po kliknutí na kanál 1 až 6 prostredníctvom aplikácie MS TEAMS alebo cez akýkoľvek internetový prehliadač vo svojom počítači.

        

       PROGRAM:

       Kanál č. 1 – Vedenie školy

       Otvorenie DOD 

       • úvodné informácie o škole a štúdiu,
       • hlavná prezentácia školy, 
       • otázky pre vedenie školy,

       Kanál č. 2 – Informácie k prijímaciemu konaniu

       • aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre šk.r.2022/23,
       • kritéria prijímacieho konania pre šk. rok 2022/2023,
       • rozsah učiva na prijímacie skúšky z predmetov SJL a MAT

       Kanál č. 3 – Školský poradca

       • informácie k podmienkam štúdia, 
       • informácie k úprave prijímacej skúšky pre žiakov so ŠVVP a k individuálnej integrácii,

       Kanál č. 4 – Informácie k štúdiu v odbore OBCHODNÁ AKADÉMIA

       • informácie k teoretickému a praktickému vzdelávaniu odborných predmetov,
       • certifikáty získavané v rámci odborného štúdia, 
       • Študentská firma a aktivity v spolupráci s JA Slovensko,
       • uplatnenie našich absolventov v praxi,
       • spolupráca so zamestnávateľmi – predstavenie partnerskej firmy Deutsche Telekom IT Solutions

       Kanál č. 5 – Informácie k štúdiu v odbore INFORMAČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY

       • informácie k teoretickému a praktickému vzdelávaniu odborných predmetov,
       • aplikačný softvér v rámci odborného štúdia, 
       • uplatnenie našich absolventov v praxi,
       • spolupráca so zamestnávateľmi – predstavenie partnerskej firmy DELL Technologies

       Kanál č. 6 - Informácie k výučbe cudzích jazykov

       • informácie k maturitným skúškam s cudzích jazykov,
       • informácie k vyučovaniu cudzích jazykov pre žiakov.

                                                                                                                                                                             

        

       Ponúkame štúdium s rozšírenou výučbou cudzích jazykov a IT v odboroch:

        

       • 6317 M Obchodná akadémia so zameraním na informačné systémy podniku,
       • 7237 M Informačné systémy a služby.

       V školskom roku 2022/2023 pre Vás otvárame 2 triedy.

        

       Po návšteve DOD Vás prosíme o spätnú väzbu a vyjadrenie názoru cez krátky dotazník, ktorý nájdete TU

        

       Pre prezretie videí o škole klikajte na:

       https://www.youtube.com/channel/UC0GfZEZObBH45C75uljOmhw

        

       Tešíme sa na Vás !

        

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
    • skola@kadavinci.sk
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15, 040 01 Košice
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje