• Školský semafor a časté otázky

     • aktualizácia k 26.11.2021

      Dňa 26. 11. 2021 bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra. (v prílohe)

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

       

      Zoznámte sa s nimi v prílohách:

     • Otvorenie školského roka 2021/2022 - denné štúdium

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022 (v prílohe), ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.


      Školský rok 2021/202 otvoríme dňa 2.9.2021 nasledovne:


      8.00 – vstup žiakov 1. ročníka

      9.00 – vstup žiakov 2. až 4. ročníka


      9.30 -  slávnostné otvorenie školského roka


      Pri nástupe do školy 2.9. je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti –(v prílohe)

      Žiaci prichádzajú do školy bez doprovodu zákonného zástupcu z dôvodu eliminácie rizík v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid – 19.

      Všetci žiaci sú povinní mať so sebou 2 ks rúšok a hygienické vreckovky.

      Žiaci sú povinní dodržiavať zvýšené opatrenia podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva – ROR (Ruky, Odstup, Rúško)


      V piatok 3.9.2021 majú všetci žiaci školy triednické hodiny, v rámci ktorých prevezmú učebnice a oboznámia sa so Školským poriadkom, BOZP, Smernicou proti šikanovaniu.

       

      Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás.


      ​​​​​​​PaedDr. Peter Ivan

      riaditeľ školy

     • Otvorenie školského roka 2021/2022 - večerné a externé štúdium

     • Milí žiaci,

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022 (v prílohe), ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.


      Školský rok 2021/202 otvoríme dňa 2.9.2021 o 15:30 hod v Aule školy.


      Pri nástupe do školy 2.9. je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti –(v prílohe)

      Všetci žiaci sú povinní mať so sebou 2 ks rúšok a hygienické vreckovky.

      Žiaci sú povinní dodržiavať zvýšené opatrenia podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva – ROR (Ruky, Odstup, Rúško)

       

      Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás.


      PaedDr. Peter Ivan

      riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15 Košice Slovakia
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Novinky

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje