• DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - online už vo štvrtok 18.marca

     • Navštívte nás na ďalšom online Dni otvorených dverí

      Súkromnej SOŠ ekonomickej KOŠICKEJ AKADÉMIE DA VINCI,

      vo štvrtok 18.03.2021 od 15:00 do 17:00 hod!

      Spýtajte sa na všetko čo vás zaujíma o štúdiu, prijímačkách a škole!

      Pripojiť sa budete môcť po kliknutí na kanál 1 až 6 prostredníctvom aplikácie MS TEAMS alebo cez akýkoľvek internetový prehliadač vo svojom počítači.

       

      PROGRAM:

      Kanál č. 1 – Vedenie školy

      Otvorenie DOD 

      • úvodné informácie o škole a štúdiu,
      • predstavenie partnera vo vzdelávaní - spoločnosti DELL Slovakia, 
      • otázky pre vedenie školy,

      Kanál č. 2 – Informácie k prijímaciemu konaniu

      • aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre šk.r.2021/22,

      Kanál č. 3 – Školský poradca

      • informácie k podmienkam štúdia, 
      • informácie k úprave prijímacej skúšky pre žiakov so ŠVVP a k individuálnej integrácii,

      Kanál č. 4 – Informácie k štúdiu v odbore OBCHODNÁ AKADÉMIA

       

      Kanál č. 5 – Informácie k štúdiu v odbore INFORMAČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY

       

      Kanál č. 6 - Informácie k výučbe cudzích jazykov

      • informácie k maturitným skúškam s cudzích jazykov,
      • informácie k vyučovaniu cudzích jazykov pre žiakov.

                                                                                                                                                                            

      V školskom roku 2021/2022 pre Vás otvárame 2 triedy.

      Ponúkame štúdium s rozšírenou výučbou cudzích jazykov a IT v odboroch:

      • Obchodná akadémia so zameraním na informačné systémy podniku,
      • Informačné systémy a služby.

       

      Našimi partnermi vo vzdelávaní sa stali spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions, a DELL Slovakia.

       

      Po návšteve DOD Vás prosíme o spätnú väzbu a vyjadrenie názoru cez krátky dotazník, ktorý nájdete TU

       

      Pre prezretie videí o škole klikajte na:

      https://www.youtube.com/channel/UC0GfZEZObBH45C75uljOmhw

       

      alebo rolujte nižšie na stránke školy :)

       

      Váš Tím KADAVINCI

       

      ver.17.3.2021

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15 Košice Slovakia
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Novinky

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje