• Novinky

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - online už vo štvrtok 18.marca

      • Navštívte nás na ďalšom online Dni otvorených dverí

       Súkromnej SOŠ ekonomickej KOŠICKEJ AKADÉMIE DA VINCI,

       vo štvrtok 18.03.2021 od 15:00 do 17:00 hod!

       Spýtajte sa na všetko čo vás zaujíma o štúdiu, prijímačkách a škole!

       Pripojiť sa budete môcť po kliknutí na kanál 1 až 6 prostredníctvom aplikácie MS TEAMS alebo cez akýkoľvek internetový prehliadač vo svojom počítači.

        

       PROGRAM:

       Kanál č. 1 – Vedenie školy

       Otvorenie DOD 

       • úvodné informácie o škole a štúdiu,
       • predstavenie partnera vo vzdelávaní - spoločnosti DELL Slovakia, 
       • otázky pre vedenie školy,

       Kanál č. 2 – Informácie k prijímaciemu konaniu

       • aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre šk.r.2021/22,

       Kanál č. 3 – Školský poradca

       • informácie k podmienkam štúdia, 
       • informácie k úprave prijímacej skúšky pre žiakov so ŠVVP a k individuálnej integrácii,

       Kanál č. 4 – Informácie k štúdiu v odbore OBCHODNÁ AKADÉMIA

        

       Kanál č. 5 – Informácie k štúdiu v odbore INFORMAČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY

        

       Kanál č. 6 - Informácie k výučbe cudzích jazykov

       • informácie k maturitným skúškam s cudzích jazykov,
       • informácie k vyučovaniu cudzích jazykov pre žiakov.

                                                                                                                                                                             

       V školskom roku 2021/2022 pre Vás otvárame 2 triedy.

       Ponúkame štúdium s rozšírenou výučbou cudzích jazykov a IT v odboroch:

       • Obchodná akadémia so zameraním na informačné systémy podniku,
       • Informačné systémy a služby.

        

       Našimi partnermi vo vzdelávaní sa stali spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions, a DELL Slovakia.

        

       Po návšteve DOD Vás prosíme o spätnú väzbu a vyjadrenie názoru cez krátky dotazník, ktorý nájdete TU

        

       Pre prezretie videí o škole klikajte na:

       https://www.youtube.com/channel/UC0GfZEZObBH45C75uljOmhw

        

       alebo rolujte nižšie na stránke školy :)

        

       Váš Tím KADAVINCI

        

       ver.17.3.2021

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
    • skola@kadavinci.sk
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje