• Projekt ESF

     • Základné informácie

     •                      Názov projektu: TERCIUM, ITMS: 2611013669                                                  

         

      Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

      V období od 02/2014 do 07/2015 realizujeme projekt obnovy a rozšírenia moderných informačno-komunikačných technológií s cieľom modernizácie vyučovacieho procesu.

      Využitím inovatívnych foriem výučby, inováciou obsahu a metód výučby, prepojením výučby s využívaním moderných didakticko-technických prostriedkov smerujeme k obsahovej prestavbe vzdelávania od tradičnej školy k modernej. Konkrétnym výstupom projektu budú nové učebné materiály, metodické príručky pre pedagógov, inovovaný výchovno-vzdelávací proces a zmodernizované a inovované didakticko-technické zabezpečenie v školy. Konečným cieľom je skvalitňovane výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

       

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje