• Organizácia štúdia

      • denné,
      • večerné (UTO, ŠTV od 15.30.hod. po 5 vyučovacích hodín, polročná klasifikácia),​​​​​​​
      • diaľkové (1 x v týždni po 6 vyučovacích hodín od 15.30 hod., priebežné hodnotenie výsledkov, polročná klasifikácia),
      • dištančné (individuálne konzultácie, skúšky za každý predmet, polročná klasifikácia),
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • skola@kadavinci.sk
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15, 040 01 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje