• 6317 M obchodná akadémia - informačné systémy podniku

    •                                              

      

     Zameranie študijného odboru obchodná akadémia na informačné systémy podniku sme vytvorili v spolupráci so spoločnosťami IT priemyslu v Košiciach. Toto zameranie vzdelávací program pripraví absolventa na prácu v podnikoch využívajúcich informačno-komunikačné technológie pre správu a zabezpečenie svojich procesov a v podnikoch, ktoré sú dodávateľmi alebo odberateľmi tzv. zdieľaných podnikových služieb v oblasti riadenia financií, vedenia účtovníctva, správy kontaktov a zmluvných vzťahov.

     Študijný odbor 6317 M obchodná akadémia zameraný na informačné systémy podniku (ISP) pripravuje absolventa so všeobecným a odborným vzdelaním, ktorý je pripravený pracovať v oblasti automatizácie a informatizácie podnikových služieb a procesov, pri prevádzke vlastných podnikových informačných systémov a aplikácií a cloudových riešení v rôznych odvetviach podnikateľskej sféry, ako aj v štátnej a verejnej správe.  

     Absolvent sa uplatní v rôznych podnikoch využívajúcich informačno-komunikačné technológie pre správu a zabezpečenie svojich procesov a služieb a v podnikoch, ktoré sú dodávateľmi alebo odberateľmi zdieľaných podnikových služieb a procesov. Okrem IT firiem zabezpečujúcich podporné činnosti z oblasti riadenia financií, vedenia účtovníctva, správy kontaktov a zmluvných vzťahov pre odberateľov sú to aj ďalšie podniky, ktoré si zabezpečujú tieto činnosti samostatne, najmä prostredníctvom a využitím informačného systému SAP - podniky výrobného aj nevýrobného zamerania, ale aj banky, poisťovne a organizácie štátnej a verejnej správy.

     Odbor 6317 M obchodná akadémia so zameraním na informačné systémy podniku v skratke: 

     Zameranie odboru vytvorené v spolupráci so zamestnávateľmi v Košiciach. 

     Rozšírená výučba  Anglického a Nemeckého jazyka, Aplikovanej informatiky.

     Moderná výučba odborných predmetov: Ekonomika a právo, Manažment, Marketing, Účtovníctvo a dane, Personalistika, Aplikovaná ekonómia (založenie vlastnej firmy).

     Rozšírená odborná prax v 3. a 4. ročníku.

     Navyše: základy práce so SAP, tvorba podnikateľského plánu, finančné investovanie.

     Absolvent sa uplatní vo firmách, v bankách, v poisťovniach, v štátnej a verejnej správe, alebo si založí vlastné podnikanie alebo bude pokračovať ďalej v štúdiu na vysokej škole.

      

     .

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
   • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
   • Tajovského 15 Košice Slovakia
   • IČO: 35547031
   • DIČ: 2021680892
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje