• Aula na prenájom

    • Hľadáte výnimočný reprezentatívny priestor v centre Košíc pre vaše školenia, teambuildingy, konferencie, či iné spoločenské udalosti?

     Neváhajte nás kontaktovať.

     📞 +421 904 682 778

     ✉️ aulaakademia@gmail.com
 • Prečo si zvoliť nás?

  Prepájame odborné vzdelávanie s trhom práce.
   • Individuálny prístup pre každého žiaka
   • Škola v centre Košíc
   • Rozšírené vyučovanie anglického jazyka a informatiky
   • Kvalifikovaný a empatický personál
   • Realizujeme programy medzinárodnej výmeny
 • ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Novinky

  Čo je nové na našej škole?
    • Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok

    • 2. 6. 2023
    • Riaditeľ SSOŠ ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 na denné štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. a v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby.

     1. Na voľné miesta bude možné prijať:
     • uchádzačov o štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia,
     • uchádzačov o štúdium v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby.
     1. V druhom kole možno prijať len tých žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu v prvom kole prijímacích skúšok.
     2. V termíne do 16. júna 2023 je možné podať prihlášku na štúdium na SŠ na svoju ZŠ alebo aj priamo k nám prostredníctvom skenu tlačiva prihlášky cez email, alebo poštou.
     3. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 20. júna 2023. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 23. júna 2023. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28. júna 2023 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
     4. Ďalšie informácie o prijímacom konaní možno získať aj na www.kadavinci.sk alebo na tel.: 0904 682 778.

      

      

      

      

      

     V Košiciach 31.05.2023                                                                   PaedDr. Peter Ivan

                                                                                                                   riaditeľ školy

   • Priemerný učiteľ povie. Dobrý vysvetlí. Skvelý demonštruje. Veľký inšpiruje.
   • William Arthur Ward
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA, Tajovského 15, Košice
    • sekretariát školy - 055 / 674 22 51, riaditeľ PaedDr. Peter Ivan - 0904 682 778, školský poradca Ing. Adriana Popovičová - 055 / 674 22 51
    • Tajovského 15 Košice Slovakia
    • IČO: 35547031
    • DIČ: 2021680892
  • Novinky

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje